Over de 50 dagen

De overheid geeft iedere student elk kalenderjaar 50 dagen, ook wel je ‘contingent’ genoemd. In die 50 dagen, betaal je minder sociale bijdragen dan een gewone werknemer. Met de toepassing Student@work – 50days kan je nagaan hoeveel dagen je nog over hebt.

Elke dag waarop je werkt, wordt als één volledige gewerkte dag aangerekend. Dus wanneer je werkgever aan jou vraagt of je een halve dag (of een paar uur) kan werken, wordt er één volledige dag van je resterende dagen afgetrokken.

Periode

Sinds 1 januari 2012 kies jij zelf wanneer je werkt en hoe lang! Je bent niet langer gebonden aan een seizoen. Zo kan je bijvoorbeeld in de zomer 50 dagen lang in een kledingwinkel werken. Je kan ook kiezen om 25 dagen te werken in de zomer, 10 in het voorjaar en 15 in het najaar. Geen enkel probleem. De keuze ligt bij jou!

Let op! Het is wél belangrijk dat je rekening houdt met volgende punten:

  • Je bent aanwezig tijdens de lessen of schoolactiviteiten; het is verboden te werken als jobstudent op die momenten!
  • Je houdt er rekening mee dat je binnen je 50 dagen blijft.

Mag ik dan meer dan 50 dagen werken?

Je kan meer dan 50 dagen werken als je wil. Je blijft het statuut van student behouden en je moet dus ook een studentenovereenkomst hebben. Het grote verschil zit in de sociale bijdragen. Vanaf je 51ste werkdag, zullen deze verhogen van 2,71% naar 13,07%.

Een nieuw jaar

Vanaf 1 januari, krijg je opnieuw 50 dagen voor het nieuwe kalenderjaar zolang je hoofdstatuut student is. Als je het voorgaande kalenderjaar méér dan 50 dagen gewerkt hebt, ook dan krijg je opnieuw je 50 dagen voor het huidige kalenderjaar.

Wanneer je nog dagen over hebt van het vorig kalenderjaar, kan je deze NIET overdragen naar een nieuw jaar! Elke student begint dus zijn kalenderjaar met 50 dagen.

Let op! Wanneer je een heel kalenderjaar ononderbroken in dienst bent geweest bij dezelfde werknemer, is het niet mogelijk om het volgende kalenderjaar een studentenovereenkomst af te sluiten bij diezelfde werkgever.  Je kan wel terug een gewone arbeidsovereenkomst sluiten wanneer je opnieuw bij hem aan de slag wil. Jij en je werkgever, betalen dan de gewone sociale bijdragen.
Wil je toch als student werken? Dan is het wel mogelijk om bij een andere werkgever een studentenovereenkomst te sluiten, onder verminderde sociale bijdragen.

Horeca

Wie als student in de horeca werkt, moet eerst zijn 50 dagen als jobstudent opgebruiken. Wanneer deze dagen op zijn, kan je je dagen voor gelegenheidsarbeid gebruiken. Het is niet mogelijk om deze 2 soorten te combineren.

Gelegenheidsarbeid houdt in dat uw werkgever met u een arbeidsovereenkomst sluit van bepaalde duur of voor een specifieke taak, voor maximaal 2 aansluitende dagen. Die overeenkomst hoeft niet schriftelijk te zijn. Een mondelinge overeenkomst kan volstaan.

Bron

Één van de voordelen zijn dat je netto meer overhoudt aan uw loon. Ook blijf je uw sociale rechten blijven behouden en het is aantrekkelijker voor een werkgever om je aan te werven.

Zoals eerder vernoemd betaal je als jobstudent verminderde bijdragen op je echte loon. De dagen die je werkt, worden afgetrokken van je Student@work-teller.

Als gelegenheidswerknemer in de horeca betaal je normale sociale bijdragen, maar op een lager forfaitair bedrag. De dagen die je hier werkt, worden afgetrokken van je Horeca@work-teller.

In beide gevallen moet je altijd een studentencontract afsluiten!

One thought on “Over de 50 dagen”

Comments are closed.